• CAMO SERVİSLERİ

Down
CAMO SERVİSLERİ
 • Hava Aracının ithal ve/ ya da ihraç edilmesi
 • Uçuş sayfası hazırlanması, bastırılması ve uçuşların takip edilmesi
 • Stokaj bakımını da içeren rutin kontrollerin planlanması
 • Parça siparişlerini de içeren planlı olmayan bakım işlemleri icin 7/24 destek sağlama, koordine kurulması
 • Bakım hizmeti sunan merkezlerden fiyat teklifi alınması, değerlendirilmesi ve karşılaştırılması
 • Bakım işlemleri esnasında hava aracının servise girmesinde pilotları da içeren operasyon ve hava aracı yönetiminin koordinesinin kurulması
 • Planlı bakımların takibi ve kayıt edilmesi
 • Bakım takip sistemlerinin ve raporların (CAMP,…) güncel olmasını sağlanması
 • Bakım sonu faturaların değerlendirilmesi (adam saat, hatalar ve aşan işlemler, garanti kapsamı ya da garanti kapsam dışı işler, o an / diğer bakım esnasında olan olay ya da hasarlanmaları kapsayan işler)
 • Servis bültenleri ve uçuşa elverişlilik direktiflerinin değerlendirilmesi ve uygulamaya alınması
 • Kayıt defterlerinin güncellenmesi (gövde, yedek güç ünitesi, motorlara ait defterlerin bakım işlemleri/olayları kapsayan işlemler)
 • Düzenleyici kanun kuralları ve uygulamaların takibi ve uygulamaya alınması
 • Garanti programı yönetimi ve JSSI, MSP gibi koruyucu progamların yönetimi
 • Bakım programlarının değerlendirilmesi ve değişiklik önerilmesi
 • Legal dokümanların takibi ve yenilenmesi (uçuşa elverişlilik dokümanı, telsiz sertifikası, gürültü sertifikası, tescil sertifikası,…)
 • Zorunlu eğitimlerin organize edilmesi ve takibi
 • Hava aracı bakım programı geliştirilmesi
 • Zorunlu bakım ve operasyonel dokümanların takibi ve revizyon servislerinin yapılması 
 • Teknik kayıtların yönetimi ve taranması, ilgili kayıtların saklanması ve uygun yer ayarlanması
 • Hava aracı kaza değerlendirmesi ve haritalandırması
 • Güvenilirlik programının hazırlanması/gözlemlenmesi 
 • Bakım paketlerinin oluşturulması
 • Bakım merkezlerinin denetlenmesi
 • Parçaların yönetimi
 • Bakım merkezlerinde temsil ve bakım desteği verilmesi
 • Tedarikçilere yapılan zorunlu denetimlerin saglanması
 • Test uçuşlarının ayarlanması ve test uçuslarına katılma